Allmän information

Senaste nytt

  • 4 juli 2017 : Lite nytt
      Vi har en ny hemsida! Läs allt om Framtidsfolket Förskolor AB! www.framtidsfolket.se     Vid frågor kontakta oss gärna ...

Ekbackens Förskola öppnade sommaren 1980. Från november 2000 har förskolan drivits som en fristående verksamhet.

Vi har under hela den tiden arbetat med åldershomogena grupper. Det betyder att alla barn i samma grupp är födda samma år. Från och med vårterminen 2016 har vi inte möjlighet att ta in barn på det sätt vi gjort tidigare därför kommer vi troligen inte kunna arbeta med helt homogena grupper, men vi eftersträvar att de endast ska bestå av två olika åldrar.

Vi har plats för 76 barn fördelade i  fem grupper. Pedagogerna följer i största möjliga mån barngruppen.

14 pedagoger arbetar direkt med barnen. Vi har 30 timmar ekonomibiträde i köket. 
Förskolechef på 40 timmar (finns i barngrupp ibland).

Ekbackens Förskola ingår från maj 2013, som en del av Framtidsfolket Förskolor AB.
För mer information om Framtidsfolket: www.framtidsfolket.se

För närvarande har Ekbackens Förskola öppet mellan 7.00-17.30.
Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.