- Då är du välkommen att besöka oss för att höra hur vi arbetar och se våra lokaler.

Vi är en förskola med fem avdelningar.
Vi arbetar åldersindelat i den grad det är möjligt och har ett processinriktat arbetssätt.
Vi har en erfaren och engagerad pedagoggrupp.

Följande datum och tid är ni välkomna att besöka oss:


Nästa visning kommer att ske onsdagen den 18  oktober 2017.

Kl: 9.30-10.30

Vi samlas i förskolans byggrum för information och frågor och därefter en rundvandring på några avdelningar.

Besöket pågår ca en timme och ingen föranmälan behövs!