Kontakt

Telefon: 08 – 648 66 24

E-post: ekbacken@framtidsfolket.se

Förskolechef:

Eva Lindholm, tfn 0736 407676
Ekbackens förskola AB
Svedalavägen 13
121 52 Johanneshov