Målsättning

Beskrivning

Ekbackens Förskola är en fristående förskola som ligger i blandad bebyggelse, på en kulle mellan Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Barnen är indelade i åldershomogena grupper från 1-5 år.

För närvarande (oktober 2015) är 74 barn inskrivna.

Förskolan är en del Framtidsfolket Förskolor AB.

I förskolan är vi 70% förskollärare och 30 % barnskötare..

Vår vision

Att alla barn i vår verksamhet ska ges möjlighet att bli sitt allra bästa jag och med glädje och nyfikenhet tar sig an livets alla  utmaningar. Vår förskola ska vara så attraktiv att familjer i vår närhet väljer oss i första hand. Ekbackens förskola ska vara en utvecklande arbetsplats där alla är delaktiga och känner en stor arbetsglädje.  Att vara en del av hela Framtidsfolket ska kännas meningsfullt för alla, liten som stor.

Vår värdegrund

Vi välkomnar alla barn och föräldrar till oss, en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och berikande relationer. Under vår tid tillsammans ska alla få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång till gruppen. Genom att visa respekt och tilltro till varandra lyfter vi fram barns och vuxnas olika kompetenser och ser dessa som resurser. Var och en ska ges möjlighet till inflytande. Vi vill skapa en positiv framtidstro där barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.