Verksamhet

Förskolans verksamhet

Vi arbetar processinriktat genom att följa, inspirera, utmana och uppmuntra barnen att använda all sin kreativitet och alla sina sinnen. Vi utgår från barnens frågeställningar och tankar i tillvaron och guidar dem i sitt kunskapande och i deras förståelse av omvärlden. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra miljöer och fördjupa den pedagogiska diskussionen för att lära mer om hur barn lär.
Vi lägger stor vikt vid utomhusverksamheten, som också omfattas av vår pedagogiska planering. Gården är vårt största och bästa rum för lek, experimenterande och lärande.